Woning

Kan een van ons na de scheiding in het huis blijven wonen?

Het hebben van een eigen plek is voor iedereen belangrijk. Dat is zeker het geval na een scheiding. Er moet dus ook gesproken worden over de woning. Vaak is dat echter wel een ‘ding’, waaromheen veel onzekerheid en vragen bestaan. Kan ik een hypotheek krijgen na de echtscheiding? Kom ik in aanmerking voor een huurwoning? Vaak wordt bekeken of één van jullie in het huis kan blijven wonen. Het verlaten van de echtelijke woning is namelijk een zware emotionele gebeurtenis. Als één van jullie dan (tijdelijk) in het huis kan blijven wonen, is de echtscheiding een minder zware belasting voor de persoon die daar blijft wonen. Daarnaast is het vaak in het belang van de kinderen de woning niet meteen te verkopen na de scheiding. De kinderen behouden op die manier toch een vertrouwde omgeving. Voor al je vragen over je woning met betrekking tot je scheiding kun je bij ons terecht. Lees alvast hier verder voor meer informatie.

Wie gaat waar (tijdelijk) wonen?

Gedurende het echtscheidingsproces blijft meestal één van de partners in de woning en de andere vertrekt. Degene die vertrekt is meestal de kostwinner, omdat deze meestal fulltime werkt en het huis minder nodig heeft. Indien één van jullie een ander huis betrekt, betekent dit niet automatisch dat diegene zijn of haar recht op de woning verspilt. De situatie zal vaak in elk geval opluchten en beter zijn voor de relationele sfeer, want je woning zal uiteindelijk toch in goede harmonie geregeld moeten worden.

Moeten we het huis laten taxeren bij onze scheiding?

Het antwoord daarop is ja. Tijdens het echtscheidingsproces moet besloten worden wat met de woning gaat gebeuren. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Het huis wordt verkocht.
  2. Eén van de partners blijft in de woning wonen.

Het is in beide situaties verstandig om een taxatierapport op te laten stellen. Indien namelijk één van jullie in het huis wil blijven wonen, zal vastgesteld moeten worden wat de uitkoopwaarde van de ander zal zijn. Ook is deze taxatie nuttig wanneer het huis in de verkoop moet en een nieuwe hypotheek moet worden aangevraagd.

In een echtscheidingsproces is bijna altijd een makelaar en een hypotheek adviseur nodig. Graag bevelen wij je makelaar Martijn van den Akker van De Huizenbemiddelaar Eindhoven en Helmond aan. Hij kan je helpen met een taxatie, verkoop-, aankoop- of huurwoning. Tevens werken wij samen met hypotheek Adviseur Wim Triki van Triki Beheer B.V. Hij kan je meer duidelijkheid geven over jouw financiële (on)mogelijkheden.

Doordat wij, Martijn van de Akker en Wim Triki in het zelfde kantoorpand in Mierlo zijn gevestigd hebben wij onderling korte lijntjes. Hierdoor kunnen wij veelvuldig overleg hebben om jullie echtscheiding zo optimaal mogelijk conform jullie wensen te regelen. Jullie worden bij ons ontzorgd.

Wij kunnen je in contact brengen met Martijn van den Akker en/of Wim Triki voor een geheel vrijblijvend en gratis oriënterend gesprek.

We gaan scheiden en ik zoek een huurwoning. Krijg ik een urgentieverklaring?

Als je geen huis kunt kopen, kun je je inschrijven voor een huurwoning bij een gemeente / woningbouwvereniging. De wachttijd voor een huurwoning is in de meeste steden enkele jaren. Om de wachttijd te verkorten, kun je een urgentieverklaring aanvragen. Hierdoor krijg je voorrang op andere woningzoekenden. Meestal ontvang je alleen een urgentieverklaring als je de zorg hebt voor minderjarige kinderen (waar je kinderalimentatie voor ontvangt). Let op: je komt pas in aanmerking voor een huurwoning als je geen eigen woning hebt. Dus pas als je koopwoning is verkocht, kun je in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

De voorwaarden voor de aanvraag van een urgentieverklaring bij echtscheiding zijn over het algemeen als volgt (deze kunnen per gemeente / woningbouwvereniging verschillen):

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Direct voorafgaand aan de aanvraag woonde je in de betreffende gemeente waar je een urgentieverklaring aanvraagt.
  • Je hebt geen eigen  woning in bezit.
  • Er is geen sprake van een huurschuld of overlast.
  • Het verzamelinkomen van je huishouden – zoals bekend bij de Belastingdienst – is niet hoger dan ongeveer € 35.000 per jaar.
  • Jij en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
  • De noodsituatie – op grond waarvan de urgentie wordt aangevraagd – is niet door je eigen toedoen ontstaan.
  • Er is een noodzaak tot verhuizing binnen een half jaar.

Wat gebeurt er met de hypotheekrente aftrek bij scheiding?

Bezitters van een eigen woning hebben in Nederland een belastingvoordeel door de hypotheekrenteaftrek. Om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek moet de woning waarin je verblijft wel het hoofdverblijf zijn. Als je gaat scheiden, verlaat in de meeste gevallen één van jullie de woning. Daardoor komt de  hypotheekrenteaftrek te vervallen voor de partner die in de woning blijft wonen. Het gevolg zou dan zijn dat de woning veel duurder wordt. De Belastingdienst heeft er voor gezorgd dat de hypotheekrente nog twee jaar na het verlaten van de woning aftrekbaar blijft.