Ouderdomspensioen

Wat gebeurt er na de scheiding met mijn pensioen?

Als je het over je pensioen hebt, bedoel je meestal ouderdomspensioen. Als jullie beiden een andere verdeling wensen van dit pensioen dan ieder de helft, dan kan dit worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Je kunt bijvoorbeeld een andere procentuele verdeling afspreken of er vindt een verrekening plaats met de waarde van andere vermogensbestanddelen. Daarnaast zijn een afwijkend opbouwpercentage of een conversie mogelijk. Wij helpen je graag bij het bepalen van de juiste verdeling van het pensioen. Neem daarvoor contact met ons op.

Wat betekent conversie van pensioen?

Een andere mogelijkheid is om bij de verdeling conversie van ouderdomspensioen af te spreken. Dit houdt in dat het deel dat na de verdeling aan de ex-partner toekomt definitief en voorgoed wordt omgezet in een eigen aanspraak op het pensioen. Na de omzetting hebben jullie elk je eigen ouderdomspensioen en maakt het voor geen van beiden uit of de ander nog wel of niet in leven is. Na conversie ontvangt iedere ex-partner het ouderdomspensioen wanneer deze zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De voordelen van conversie:

  • Ook als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, krijg je een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Daardoor ben je niet meer afhankelijk van de leeftijd of het in leven zijn van je ex-partner.
  • Als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, heb je niets te maken met de keuze van je ex-partner voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen.
  • De financiële band tussen jou en je ex-partner is definitief verbroken.

De nadelen van conversie:

  • Als je niet zelf een pensioen hebt opgebouwd, kom je bij het overlijden van je ex-partner vóór de eigen pensioendatum zonder enig inkomen van of via jouw ex-partner te zitten. De alimentatie stopt immers als je ex-partner overlijdt. Je moet dan tot aan je eigen pensioendatum zelf in het onderhoud kunnen voorzien.
  • Als je zelf een pensioen hebt opgebouwd, krijg je bij overlijden van je ex-partner niet meer het volledige ouderdomspensioen. Het afgestane deel van het ouderdomspensioen krijg je niet terug. Het bij de conversie afgesproken deel van het huwelijkse of partnerschapsouderdomspensioen blijft over.

Wanneer is conversie aan te raden?

  • Als jullie beiden niets meer met elkaar te maken willen hebben.
  • Indien de ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk ouder is dan de ander. De kans is immers groter dat de oudere ex-partner als eerste overlijdt, waardoor de overgebleven partner geen ouderdomspensioen meer ontvangt. Bij conversie is de uitkering van het ouderdomspensioen niet afhankelijk van de leeftijd of het overlijden van de ex-partner.
  • Als de partner die het ouderdomspensioen niet heeft opgebouwd niet financieel afhankelijk is van partneralimentatie.

Wanneer is conversie af te raden?

  • Als de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd aanzienlijk jonger is. De kans is immers groot dat de oudere ex-partner eerder overlijdt. De overgebleven ex-partner heeft dan geen recht meer op volledige ouderdomspensioen.
  • Als je afhankelijk bent van de alimentatie van je ex-partner dan is conversie meestal af te raden. De partneralimentatie vervalt immers bij overlijden.

Indien u meer informatie wilt over het nabestaandenpensioen dan verwijzen wij u door naar de volgende pagina.