Nabestaandenpensioen

Welke invloed heeft een scheiding op mijn nabestaandenpensioen?

Het nabestaanden pensioen is een uitkering aan de partner van de persoon die is overleden. Als je gaat scheiden en er is een nabestaandenpensioen, dan wordt dit pensioen omgezet in een bijzonder nabestaanden partnerpensioen. Als de persoon die het nabestaanden pensioen heeft opgebouwd overlijdt, dan wordt aan de ex-partner een uitkering uitbetaald. Het is ook mogelijk om bij de scheiding afstand te doen van de rechten op bijzonder nabestaanden pensioen. Meer hierover weten? Neem dan contact met ons op.

Recht op nabestaandenpensioen en belastingdienst?

Je kunt bij de pensioenuitvoerder of de werkgever van je ex-partner navragen of je recht hebt op een nabestaanden pensioen. Daarnaast heeft een verdeling van het ouderdomspensioen of bijzonder nabestaanden pensioen geen fiscale gevolgen. De belastingdienst zal pas inkomstenbelasting heffen over het pensioen op het moment dat je een ouderdomspensioen of bijzonder nabestaandenpensioen ontvangt.

Indien je meer informatie wilt over het ouderdomspensioen dan informeren wij je graag op de volgende pagina.