Pensioen

Hoe wordt mijn pensioen meegenomen bij een scheiding?

Als je gaat scheiden moet ook gesproken worden over het pensioen. Hoe ver weg dan ook. Dit wordt meestal door partijen als een lastig onderdeel ervaren. Bij de scheiding zal worden gekeken naar het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen betreft de uitkering die iemand krijgt als die met pensioen gaat. Het nabestaandenpensioen is een uitkering aan de partner van de persoon die is overleden. Het is inmiddels wettelijk geregeld dat je heel eenvoudig bij de pensioenverzekeraar je pensioenrechten kunt opvragen. Op deze manier kan gemakkelijker in kaart worden gebracht welke pensioenrechten er zijn en welke meegenomen moeten worden in de verdeling. Neem contact met ons op voor alle informatie rondom je pensioen bij je scheiding.

Hoe zit het met de verdeling van ons ouderdomspensioen bij scheiden?

Bij een scheiding moet worden gekeken naar de Wet verevening pensioenrechten. Daarin is geregeld dat het ouderdomspensioen altijd zal worden verdeeld. Tenzij je samen iets anders daarover hebt afgesproken in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Vaak zal het dus op grond van de wet zijn dat jullie allebei recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen.

Meer informatie over de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding vind je hier.

Hoe wordt het nabestaandenpensioen bij echtscheiding verdeeld?

Het nabestaandenpensioen is een uitkering aan de partner van de persoon die is overleden. Als je gaat scheiden en er is een nabestaandenpensioen wordt het nabestaandenpensioen omgezet in een bijzonder nabestaanden partnerpensioen. Als de persoon die het nabestaandenpensioen heeft opgebouwd overlijdt, wordt aan de ex-partner een uitkering uitbetaald. Het is ook mogelijk om bij de scheiding afstand te doen van de rechten op bijzonder nabestaandenpensioen. Meer informatie over nabestaandenpensioen vind je hier.

Moet ik de pensioenverdeling na echtscheiding doorgeven aan mijn pensioenverzekeraar?

Het antwoord is ja, dat moet. Jullie dienen allebei binnen 2 jaar na de echtscheiding de verdeling van het ouderdomspensioen aan je pensioenverzekeraars kenbaar te maken. De melding doe je door het formulier ‘mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Als jullie dat niet doen, moeten jullie na de scheiding geld aan elkaar betalen.

Welke belastingconsequenties heeft de pensioenverdeling bij scheiding?

Verevening van ouderdomspensioen heeft geen fiscale gevolgen. Het pensioen wordt bruto opgebouwd en de loonbelasting wordt ingehouden bij de uitkering van het pensioen. Dit is dus op het moment dat je de uitkering ontvangt.

Is het verstandig een externe pensioen adviseur in te schakelen bij echtscheiding?

Ons eerlijk antwoord? Ja! Gezien de complexiteit van pensioenkeuzes adviseren wij je echt om een pensioenexpert te raadplegen. Wij hebben in ons netwerk een zeer kundige pensioenspecialist die je kan adviseren over jouw pensioen. Wij kunnen de pensioenspecialist uiteraard vroegtijdig in het echtscheidingsproces betrekken, zodat het proces zo min mogelijk vertraging oploopt.