Omgangsregeling

Wat houdt een omgangsregeling in?

Is een co-ouderschap voor jullie niet mogelijk? Dan komt er een omgangsregeling. Dat houdt meestal in dat het kind na scheiding bij de moeder blijft, omdat die meestal de dagelijkse verzorging voor het kind had gedurende het huwelijk en parttime werkt. De moeder heeft daardoor meer tijd voor de dagelijkse verzorging van het kind. In jullie geval is dat misschien ook andersom. Wij helpen je graag bij invullen van een omgangsregeling die bij jullie situatie past en waar gaat het kind wonen. Meer informatie over de woning en verblijfplaats van het kind na de echtscheiding.

Voor de ontwikkeling en stabiliteit van jullie kind(eren) is het na een echtscheiding enorm belangrijk dat er regelmaat in de omgang is met de ouder die niet de dagelijkse verzorging heeft. De leeftijd van het kind doet er in deze niet toe. Jonge kinderen maar ook jong volwassenen hebben bijna altijd behoefte aan contact met de andere ouder. Als geen concrete afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het ophalen en brengen van jullie kind(eren), dan kan dit extra spanningen met zich meebrengen voor jou en je ex-partner, maar ook voor het kind. Het zorgt voor onzekerheid en dat is nooit in het belang van jullie kind(eren). Een kind heeft behoefte aan rust en regelmaat; zeker na een echtscheiding.

Voorbeeld standaard omgangsregeling

De meest gehanteerde omgangsregeling houdt in:

  • Een weekend per 14 dagen;
  • De helft van de vakanties en tijdens de zomervakantie een aaneengesloten periode van twee weken;
  • De helft van de feestdagen.

Afwijking standaard regeling en wensen van jullie kind(eren)

Soms wordt afgeweken van de standaard omgangsregeling. Hierbij is het belangrijk dat de afwijking wél in het belang van het kind is. Het is aan de rechter om uiteindelijk te oordelen of de aangepaste omgangsregeling akkoord is. Als jullie kind 12 jaar of ouder is, dan zal de rechter van hem/haar zelf willen horen wat hij/zij wil. De rechter zal vragen bij wie jullie kind(eren) wil wonen (hoofdverblijfplaats) en hoe hij/zij de omgang met de andere ouder wil. Meestal verloopt deze procedure schriftelijk, omdat een echte hoorzitting bij de rechtbank te spannend en te belastend. Het kind is niet verplicht om zijn/haar medewerking te verlenen. Wij adviseren om samen met jullie kind(eren) te overleggen of ze aan de rechter zijn/haar mening over hoofdverblijfplaats en de omgangsregeling wil(len) vertellen.

Wijziging bestaande regeling

Blijkt na verloop van tijd dat de afspraken uit het ouderschapsplan niet meer goed aansluiten en de naleving ervan niet meer gerealiseerd kan worden? Geen zorgen. Het ouderschapsplan kan dan worden gewijzigd. De rechtbank moet echter wel de wijziging van het ouderschapsplan toestaan. Wij staan jullie beiden graag bij met het wijzigingen van het ouderschapsplan.