Co-ouderschap

Wanneer is co-ouderschap mogelijk?

Is bij jullie sprake van een gelijkwaardige situatie? Hebben jullie beiden ongeveer een gelijk aandeel in de dagelijkse verzorging en opvoeding van jullie kind(eren)? Dan is co-ouderschap mogelijk. Dit houdt meestal in de praktijk in dat jullie kind(eren) de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader verblijft. Als een van jullie een fulltime baan heeft, dan is co-ouderschap niet mogelijk. Voor co-ouderschap gelden voor beide ouders de volgende minimale voorwaarden:

  • Je moet redelijk dicht bij je ex-partner wonen.
  • Er moet sprake zijn van een hele goede verstandhouding tussen jullie beiden. Dit geldt niet alleen tijdens de echtscheiding, maar ook daarna. Het is in het belang van jullie kind(eren) dat jullie met elkaar kunnen overleggen.
  • Jullie werken beiden parttime of moeten flexibel zijn in de opvang van jullie kind(eren).
  • Jullie zijn gedeeltelijk overdag beschikbaar voor de dagelijkse verzorging van jullie kind(eren).

Voordelen co-ouderschap

Door co-ouderschap wordt de zorg voor het kind verdeeld over beide ouders (co-ouders). De band van het kind met zowel jou als je (ex-)partner kan hierdoor goed blijven. Verder kan het plan van co-ouderschap eventuele onenigheid tussen de ouders helpen verminderen. Dit kan als jullie het beiden als een eerlijke regeling ervaren. In een ouderschapsplan kunnen afspraken worden vastgelegd over de opvoeding van de kinderen en bijvoorbeeld wie welke kosten betaald.

Nadelen van co-ouderschap

Het kan voor een kind lastig zijn om voortdurend van woonomgeving te moeten wisselen. Het kind kan door de wisselingen het gevoel hebben geen vast thuis te hebben. Het kan ook verwarrend voor een kind en de vriendjes en vriendinnetjes zijn bij wie hij/zij welke week woont. Dit kan vervolgens voor onrust zorgen. Elk kind reageert anders op gelijke verdeling van de zorgtaken. Als jullie voor deze vorm kiezen, is het dus belangrijk om in de gaten te houden of deze vorm voor hem of haar prettig is.

Als jullie kiezen voor co-ouderschap, blijven jullie na de scheiding met elkaar te maken hebben. Er moeten namelijk steeds dingen worden geregeld wat betreft de opvoeding van jullie kind. Het is niet alleen belangrijk dat jij en je (ex-)partner goed met elkaar kunnen blijven praten. Jullie moeten ook ongeveer dezelfde ideeën hebben over opvoeding. Als jij het kind sober wilt opvoeden terwijl je (ex-)partner het in de watten wil leggen, kan dat voor onvrede zorgen.

Mocht co-ouderschap niet voor jou van toepassing zijn en wil je meer informatie over een omgangsregeling? Wij informeren je graag over een omgangsregeling.

Vervalt kinderalimentatie bij gelijke verdeling van de zorg?

Co-ouderschap betekent niet dat geen kinderalimentatie moet worden betaald. Als jullie ongeveer hetzelfde verdienen en de zorgtaken gelijk tussen jullie zijn verdeeld (zo-ouderschap), dan is het mogelijk dat geen kinderalimentatie betaalt moet worden. Maar is het inkomen ongelijk dan moet kinderalimentatie worden betaald. Bij de berekening van de kinderalimentatie houden onder andere wij rekening met de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

De ouder bij wie jullie kind is ingeschreven ontvangt de kinderbijslag. Kiezen jullie voor co-ouderschap, dan hebben jullie in principe beiden recht op de helft van de Kinderbijslag. Dit geldt niet voor een eventueel kindgebonden budget als jullie samen één kind hebben. Jullie kunnen dit bedrag niet verdelen bij een co-ouderschap. Als jullie twee of meer kinderen hebben, kunnen jullie beiden een kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst.