Ouderschapsplan

Is een ouderschapsplan bij scheiding verplicht?

Het antwoord op deze vraag is jazeker! Wanneer je gaat scheiden, moet de dagelijkse zorg voor jullie kind / kinderen goed worden geregeld. De zorg voor een kind wordt vastgelegd in een zorgregeling en een omgangsregeling. Dit wordt het ouderschapsplan genoemd. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van de echtscheiding en moet samen met het echtscheidingsconvenant worden ingediend bij de rechter. Het doel van het ouderschapsplan is de samenwerking tussen de ouders na een echtscheiding te bevorderen en te harmoniseren. Onze specialisten kunnen je alles vertellen over een ouderschapsplan en wat er nog meer komt kijken bij een scheiding. Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Wat komt er allemaal in een ouderschapsplan te staan?

In een ouderschapsplan worden alle afspraken opgenomen met betrekking tot de verzorging en de opvoeding van je kind(eren). Onder meer afspraken over:

  • de zorgregeling en de omgangsregeling
  • het delen van belangrijke informatie over de kinderen, kosten van de verzorging en opvoeding
  • aanvullende afspraken zoals huishoudelijke afspraken en opvattingen die de ouders nastreven

Voor een kind is het erg belangrijk dat alles zoveel mogelijk hetzelfde blijft en dat de noodzakelijke veranderingen zo goed en rustig mogelijk verlopen.

Een ouderschapsplan moet worden opgesteld als twee ouders gaan scheiden. Vervolgens moet het plan worden toegevoegd aan het echtscheidingsconvenant. Het opstellen van een dergelijk plan is voor zowel gehuwde als geregistreerde partners verplicht, maar ook voor samenwonende ouders die gezag hebben over hun kind of kinderen. Op die manier worden de rechten van de kinderen wat betreft de zorg van beide ouders gegarandeerd.

Welke soorten zorg zijn er voor een kind bij een echtscheiding?

Er zijn verschillende manieren om de zorg voor je kind(eren) af te spreken. Hierbij kun je denken aan co-ouderschap of een omgangsregeling. In de meeste gevallen blijven de kinderen na de echtscheiding voornamelijk bij één van de ouders wonen. Met de andere ouder wordt dan een omgangsregeling afgesproken, maar co-ouderschap is ook een mogelijkheid. Meer informatie over co-ouderschap of over een omgangsregeling vind je hier.

Wat gebeurt er als het ouderschapsplan niet wordt nageleefd?

Zodra het ouderschapsplan met het echtscheidingsconvenant door de rechter is goedgekeurd zijn de afspraken uit het ouderschapsplan voor beide ouders bindend. Beide ouders moeten zich aan de afspraken in het ouderschapsplan houden. Indien één van de ouders het ouderschapsplan niet naleeft, dan kan de andere ouder naar de rechter stappen om naleving af te dwingen. Wij adviseren altijd om eerst samen, met behulp van onze mediator, de gerezen problemen over de uitvoering van het ouderschapsplan te bespreken. De rechter zal immers op zitting altijd vragen of partijen geprobeerd hebben om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als partijen niet hebben geprobeerd om in gezamenlijk overleg de problemen op te lossen, dan is de kans groot dat de rechter partijen doorverwijst naar een mediator.

Indien gezamenlijke gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunnen pressiemiddelen worden ingezet om de omgangsregeling / ouderschapsplan af te dwingen. Wij wijzen u er op dat de pressiemiddelen voor veel onrust bij de kinderen zorgt. Ze zijn namelijk heel ingrijpend in het leven van de kinderen en kunnen zelfs traumatisch zijn. Het gaat hier onder andere om het inschakelen van de deurwaarder, de politie, een kort geding met een dwangsom of lijfsdwang of zelfs een ondertoezichtstelling.

Ons advies is dan ook dat jullie met behulp van onze mediator in gesprek gaan om er voor te zorgen dat een goede oplossing voor de kinderen wordt gevonden. Het is ook mogelijk dat de mediator aparte gesprekken met jullie heeft. Onze mediator boekt veel positieve resultaten met deze ‘pendelmediation’. Wij helpen u graag verder.