Geld en schulden

Hoe regelen we onze financiën bij de scheiding?

Vaak één de lastigste zaken om overeenstemming over te bereiken bij een scheiding zijn de financiën. De verdeling van geld en schulden. Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen dan worden deze door de helft gedeeld. Er kan echter ook de mogelijkheid bestaan om een bepaald voordeel of nadeel dat een van de partners heeft te compenseren met de verdeling van geld. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een lagere alimentatie in ruil voor een spaarrekening of een hoger pensioendeel.

Als je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd is de verdeling van het vermogen in beginsel vastgelegd in die huwelijkse voorwaarden. Soms zijn echter niet alle vermogensbestanddelen beschreven. In dat geval moet het vermogen dat niet is beschreven gelijkwaardig worden verdeeld over u beiden. Heb je vragen over de financiën bij jullie scheiding en/of behoefte aan ondersteuning, dan helpen wij je graag. Neem vooral contact met ons op en lees alvast verder voor meer informatie.

Welke peildatum wordt gebruikt om de waarde van de financiën te bepalen?

De echtscheidingsdatum is de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar je bent getrouwd. Dit is tevens ook de peildatum. De peildatum is bepalend voor de waarde van de spaarrekeningen die moeten worden verdeeld. Na de verdeling kun je de rekeningen opheffen of apart voortzetten.

Als er levenslooppolissen, lijfrentepolissen of spaarloonregelingen zijn dan moeten deze ook door jullie beiden worden gedeeld.

Hoe zit het met de kinderspaarrekeningen bij onze scheiding?

Spaarrekeningen voor de kinderen kunnen blijven bestaan. Daarnaast kun je in onderling overleg aanvullende afspraken maken over het bedrag dat jullie beiden maandelijks op de rekening van de kinderen storten en waar het geld voor mag worden gebruikt. Wij helpen jou hierbij graag in de mediation.

Wat gebeurt er bij de echtscheiding met de schulden?

Geld en schulden, die voorafgaand aan het huwelijk zijn vergaard of aangegaan, moeten in de meeste gevallen ook door jullie beiden worden gedeeld. Dit geldt alleen als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Als je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd zijn er – in de meeste gevallen – afspraken gemaakt over de verdeling van schulden.

Wil één van jullie een volledige schuld op zich nemen, dan moeten de schuldeisers meestal instemmen met de door jullie beiden gekozen verdeling van de schulden. Als een schuldeiser niet akkoord gaat met de schuldovername door één van jullie twee beiden, dan blijven jullie allebei na de scheiding (hoofdelijk) aansprakelijk voor de gehele schuld. Een voorbeeld van een schuldeiser die mogelijk niet instemt met een schuldovername is de bank.