Huwelijkse voorwaarden

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Met huwelijkse voorwaarden bepaal je zelf welke bezittingen en schulden van jullie samen zijn en welke persoonlijk. Bezittingen die tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, kunnen zo toch van jullie blijven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan spaargeld of een waardevolle kunstcollectie. Daarnaast kun je met huwelijkse voorwaarden ervoor zorgen dat jouw eigen zaak van jou blijft. En hou jij zakelijk en privé gescheiden, zodat jouw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Mochten jullie uit elkaar gaan, dan hoef jij de waarde van de onderneming niet geheel te delen.

In de huwelijkse voorwaarden staan dus de voorwaarden van de verdeling van de goederen en het vermogen bij echtscheiding beschreven. Meestal staat in de huwelijkse voorwaarden ook beschreven dat jullie elk een gescheiden vermogen hebben en daarnaast heb je meestal ook de verplichting om ieder jaar met elkaar ‘af te rekenen’ ten aanzien van het ‘overgespaarde vermogen’. Het overgespaard vermogen is het vermogen dat je jaarlijks opbouwt als je meer inkomsten had dan uitgaven. In de praktijk zien wij echter dat weinig echtgenoten afrekenen met elkaar. Hierdoor bestaat de mogelijk dat je vermogen toch dient te worden gedeeld bij helften.

Niet verplicht om te verdelen

Sommige goederen of vermogen hoef je niet te delen. Te denken daarbij valt aan:

  • persoonlijk ‘verknochte’ zaken; sieraden, kleding, studieboeken, spullen voor uitoefening hobby, etc.;
  • goederen die op de ‘lijst van aanbreng’ staan die als bijlage aan de huwelijkse voorwaarden zijn toegevoegd;
  • notariële schenkingen of erfenissen waarvoor een uitsluitingsclausule van toepassing is.

Huwelijkse voorwaarden zijn niet standaard. Daarom moeten wij altijd jouw voorwaarden goed bekijken als je wil scheiden. Wij adviseren je vervolgens over de verdeling van de goederen en het vermogen, de verdeelsleutel en leggen alles vast in het echtscheidingsconvenant.

Gemeenschap van goederen

Het is ook mogelijk dat je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Ben je na 1 januari 2018 getrouwd dan bestaat alleen nog de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat het gezamenlijk opgebouwd vermogen gemeenschappelijk is, maar eventuele erfenissen of schulden voor het huwelijk buiten de beperkte gemeenschap vallen. Meer informatie over gemeenschap van goederen vind je hier.