Gemeenschap van goederen

Getrouwd vóór 1 januari 2018

Ben jij voor 1 januari 2018  in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan valt jouw huwelijk onder de ‘standaard’ gemeenschap van goederen. Dit betekent dat in beginsel jullie beiden, na de echtscheiding, recht hebben op de helft van de goederen en het vermogen. Onder dit laatste verstaan we alles wat jullie in eigendom hebben. Hieronder vallen dus ook de schulden. In het echtscheidingsconvenant wordt een verdeling van jullie gezamenlijke eigendom en schulden opgenomen.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018

Ben jij in gemeenschap van goederen getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan na 1 januari 2018? Dan gelden er nieuwe regels; de ‘standaard’ gemeenschap van goederen bestaat niet meer. Dit is vervangen door de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dit betekent dat het gezamenlijk opgebouwd vermogen gemeenschappelijk is, maar eventuele erfenissen of schulden voor het huwelijk buiten de beperkte gemeenschap vallen.

Wat valt buiten de verdeling?

Sommige goederen en vermogen hoef je niet te delen. Daarbij kun je denken aan onder andere het volgende:

  • persoonlijk ‘verknochte’ zaken;
  • sieraden, kleding, studieboeken, spullen voor uitoefening hobby, etc.;
  • uitkering ten gevolge van letselschade;
  • notariële schenkingen of erfenissen waarvoor een uitsluitingsclausule van toepassing is.

Schulden verdelen bij scheiden en nieuwe schulden

Indien er sprake is van schulden, dan moeten die ook tussen jullie beiden worden verdeeld. Wij wijzen je er op dat de schuldeisers niet verplicht zijn om in te stemmen met de verdeling die je onderling afspreekt en opneemt in het echtscheidingsconvenant. Dit betekent dat als een van jullie beiden de verplichtingen naar de schuldeisers niet nakomt, de andere partner ook nog steeds aangesproken kan worden voor de schuld. De andere partner blijft namelijk na de scheiding hoofdelijk aansprakelijk. Vanaf het moment dat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend, zijn jullie over en weer niet meer aansprakelijk voor nieuwe schulden

Huwelijkse voorwaarden

Het is ook mogelijk dat je onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Meer informatie over huwelijkse voorwaarden vindt je hier.