Echtscheiding aanvragen

Een scheiding is een emotionele gebeurtenis en tegelijkertijd moet je veel rationele besluiten nemen. Ook roept een scheiding veel vragen op. Waar gaan de kinderen wonen? Heb ik recht op partneralimentatie en zo ja, hoe veel? Kan ik in het huis blijven wonen of waar ga ik wonen? Onze specialisten staan je graag bij in deze moeilijke periode. Graag vertellen wij er meer over in een persoonlijk gesprek. Neem daarvoor snel contact met ons op. Onze deskundige en betrokken specialisten begeleiden je graag door het woud aan zaken die bij een scheiding komen kijken. Wij kunnen voor jou je echtscheiding aanvragen.

Hoe snel kan een echtscheiding rond zijn?

In de meeste gevallen kan de echtscheiding bij ons binnen 4 tot 10 weken worden geregeld. Een voordeel van een dergelijke snelle echtscheiding is dat de emotionele verwerking van een scheiding eerder kan plaatsvinden. Het verwerkingsproces begint namelijk meestal pas na de scheiding.

Wat betekent mediation in het echtscheidingsproces?

Om in gezamenlijk overleg te kunnen scheiden moet er tussen jou en je partner een redelijke verstandhouding bestaan. Dit houdt niet in dat jullie ‘gezellig’ met elkaar aan tafel moeten zitten, want jullie gaan niet voor niets scheiden. In de meeste gevallen is er namelijk voorafgaand aan de echtscheiding veel voorgevallen, maar je hebt elkaar wel nodig om een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding in te kunnen dienen bij de rechtbank. Een redelijke verstandhouding betekent dat jullie tijdens de mediation bereid zijn om water bij de wijn te doen en niet blijven ‘vechten’. Tijdens de mediation luisteren jullie naar elkaar en zijn jullie bereid om te werken aan een oplossing. Het betekent niet dat jullie over bepaalde standpunten hetzelfde moeten denken of het eens met elkaar moeten worden over bepaalde visies.

Samen met onze mediator vinden vervolgens een aantal gesprekken plaats. Het grote voordeel van onze mediation is dat je vaak sneller tot een gezamenlijke duurzame oplossing komt, omdat je in gesprek blijft met elkaar. Niet alleen verloopt de procedure daardoor sneller, je hebt in het echtscheidingsproces ook één contactpersoon die alles voor je regelt. Wij kunnen voor jou je echtscheiding aanvragen.

Tijdens het eerste gesprek zal tevens aan de orde komen of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Meer informatie over gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden vind je hier.

 

Ben je er samen uit? Dan kun je gezamenlijk de echtscheiding aanvragen

De afspraken die partijen hebben gemaakt worden beschreven in een echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen jullie beiden, waarin alle afspraken over de scheiding worden vastgelegd. Waaronder afspraken over:

  • kinderalimentatie
  • partneralimentatie
  • zorg- en contactregeling kinderen (omgangsregeling)
  • eventuele verkoop van de woning
  • boedelverdeling (verdeling van het hele vermogen)
  • pensioenverdeling
  • etc.

Als jullie samen kinderen hebben moet er ook een ouderschapsplan worden opgesteld en toegevoegd aan het echtscheidingsconvenant. Je vindt hier meer informatie over kinderalimentatie en partneralimentatie. Meer informatie over het ouderschapsplan lees je hier.

Alle afspraken zijn bindend dus beide partners moeten zich aan deze afspraken houden wanneer de overeenkomst is ondertekend. De echtscheiding is echter na ondertekening van het echtscheidingsconvenant nog niet definitief. De rechter zal de echtscheiding moeten uitspreken.

Zodra het echtscheidingsconvenant door jullie beiden is ondertekend, wordt het echtscheidingsconvenant samen met een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Wij vragen dan de echtscheiding aan bij de rechter. De rechter zal vervolgens een beschikking (uitspraak) afgeven. Deze beschikking moet op haar beurt ingeschreven worden in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar je bent getrouwd. Pas als de gemeente de echtscheiding heeft ingeschreven is de echtscheiding definitief. Wij staan jou het hele echtscheidingstraject bij waardoor wij ook de gemeente verzoeken om de echtscheiding in te schrijven.

Is er bij jou sprake van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding of vechtscheiding?

Maar wat moet je doen als slechts één van jullie wil scheiden? Of wanneer de verstandhouding niet goed is tussen jullie beiden? Dan kun je er voor kiezen om ieder een eigen advocaat in de arm nemen. De partner die wil scheiden zal dan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen. De andere partner kan hier dan met een verweerschrift op reageren.

De rechter zal de echtscheiding uitspreken als er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk. Deze procedure heet ‘een procedure op tegenspraak’ en duurt meestal veel langer dan een gezamenlijke oplossing. De duur van een dergelijke procedure duurt soms wel meer dan 2 jaar en de kosten zijn veel hoger dan een gezamenlijke procedure. Doe daarom een beroep op ons en laat onze deskundigen je helpen om samen tot een goede oplossing te komen. Wij staan je graag bij met je echtscheidingsaanvraag.