Partneralimentatie

Moet ik altijd partneralimentatie betalen bij scheiding?

Het antwoord is nee, niet altijd. Na de echtscheiding blijf je verplicht om financieel voor elkaar te zorgen gedurende een bepaalde tijd. Dit wordt partneralimentatie genoemd. De partner die het meeste draagkracht heeft betaalt de kosten van het levensonderhoud van de partner die minder draagkracht heeft. Je bent echter niet in alle gevallen verplicht om partneralimentatie te voldoen. Daarnaast is de duur van het betalen van deze alimentatie afhankelijk van de duur van het huwelijk. Hieronder zullen we de verschillende mogelijkheden omtrent de duur en de verplichtingen van deze alimentatie kort toelichten. Neem voor meer informatie over partneralimentatie contact op met ons.

Je bent verplicht partneralimentatie te betalen indien:

  • Als jij of je partner niet voldoende inkomsten heeft en in redelijkheid niet geacht kan worden om voldoende inkomsten zelf te kunnen verwerven.
  • De andere partner is in staat partneralimentatie te betalen. Er moet sprake zijn van voldoende draagkracht.

Daarnaast is het mogelijk om in het echtscheidingsconvenant af te spreken dat geen alimentatie wordt betaald.

Tot wanneer ben je verplicht partneralimentatie te betalen?

De duur van de partneralimentatie is op 1 januari 2020 drastisch veranderd. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de duur van de alimentatie maximaal vijf jaar. Dit kan korter zijn als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. De ex-partner ontvangt dan alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurder. Als jij bijvoorbeeld 6 jaar bent getrouwd dan moet de alimentatieplichtige 3 jaar alimentatie betalen.

Er zijn drie uitzonderingen op deze regels:

  • Als jullie samen kinderen hebben dan stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd en krijgt de ex-partner, die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Ben jij geboren op of voor 1 januari 1970, duurde jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar en krijg jij over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. Daarnaast stopt de verplichting tot het betalen van alimentatie als de ontvangende partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat, gaat samenwonen, over voldoende inkomen beschikt of overlijdt.

Kijk voor de concrete duur van uw partneralimentatie in het onderstaande overzicht.

Hoe gaan de berekening en afkoop van partneralimentatie in zijn werk?

Op basis van de inkomens- en vermogensgegevens stellen wij een alimentatieberekening op en adviseren wij jou over de hoogte van de alimentatie. Het is mogelijkheid om de alimentatie af te kopen. Meestal is echter een afkoop van de partneralimentatie fiscaal ongunstig en is herziening niet meer mogelijk, maar je bent daarna wel helemaal onafhankelijk van elkaar. Wij adviseren u in het geval van een afkoop van de partneralimentatie altijd een fiscalist te raadplegen.

Een ander risico is dat als jullie afzien van partneralimentatie en vervolgens één van jullie een bijstandsuitkering aanvraagt, de gemeente de bijstandsuitkering gaat verhalen op de partner die de partneralimentatie zou moeten betalen (als er voldoende inkomen is). Daarnaast kan de gemeente de uitkering met 10% korten. Deze risico’s kun je niet uitsluiten in het echtscheidingsconvenant