Kinderalimentatie

Tot welke leeftijd moet ik betalen voor mijn kinderen?

Een alimentatieverplichting bestaat voor minderjarige kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Daarna kan er nog een verlengde alimentatieplicht bestaan voor jong volwassenen met een leeftijd 18 tot en met 21 jaar. De reden voor de verlengde alimentatieverplichting is dat kinderen / jong volwassenen vaak nog niet in staat zijn om volledig zelf te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Dit kan bijvoorbeeld komen omdat het kind nog studeert en niet fulltime kan werken. Een ouder kan dus niet zeggen dat een kind tussen de 18 en 21 jaar in staat is om te werken en dus volledig voor zichzelf kan zorgen. Een kind moet de mogelijkheid houden om te studeren.

Als de alimentatie betalende ouder op de 18e verjaardag van het kind stopt met betalen van alimentatie, dan moet het kind zelf de alimentatie claimen bij de alimentatieplichtige ouder. In samenwerking met Smart Advocaten kunnen wij het kind / jong volwassene hierin bijstaan. Neem daarvoor contact met ons op. Aangezien het kind / jong volwassene vaak bijna geen inkomen heeft, kan het kind in aanmerking komen voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor zijn de kosten zeer minimaal. Meer uitleg over de kosten van een pro deo advocaat of toevoeging vind je hier.

Hoe wordt de behoefte van het kind bij scheiding berekend?

Voor de berekening van de kinderalimentatie wordt allereerst gekeken naar de behoefte van het kind. Het is de bedoeling dat de levensstandaard die het kind had voor de scheiding kan worden doorgezet na de scheiding. Deze behoefte wordt vastgesteld op grond van de tabel ‘behoefte kinderalimentatie’. De tabel voor ‘behoefte kinderalimentatie’ vind je hier.

De ouder die de alimentatie ontvangt moet van hiervan alle kosten van het kind betalen. Je kunt hierbij denken aan schoolkosten, kosten voor het sporten, kleding, hobby’s of kinderopvang. Bij co-ouderschap zal meestal toch kinderalimentatie moeten worden betaald. Mogelijk zal de te betalen kinderalimentatie minimaal zijn maar dit is afhankelijk van het inkomen van beide ouders.

Hoe wordt de draagkracht van de ouder berekend?

Beide ouders zijn zowel tijdens als na het huwelijk verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind. Toch kan het voorkomen dat niet volledig kan worden voorzien in de behoefte van het kind. Dit is bijvoorbeeld het geval als de alimentatie betalende ouder niet voldoende draagkracht heeft. Dit betekent dat als de alimentatie betalende ouder niet voldoende draagkracht heeft voor het betalen van kinder- en partneralimentatie dat de kinderalimentatie dan voor gaat op de partneralimentatie. Het is dan mogelijk dat de alimentatie betalende ouder geen financiële ruimte meer heeft voor de partneralimentatie.

Is een jaarlijkse indexering kinderalimentatie verplicht?

Het antwoord op deze vraag is ja. De kinderalimentatie wordt door de jaarlijkse indexering aangepast. De indexering voor kinderalimentatie is verplicht en geldt ook als het salaris niet is gestegen of minder is geworden.

Mijn situatie is veranderd. Kan ik de kinderalimentatie wijzigen?

Als je inkomen of woonsituatie wijzigt, kan het zijn dat je de kinderalimentatie niet meer kunt betalen. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de alimentatie wijzigen. Wij maken een aangepaste berekening en bespreken met jullie de aangepaste hoogte van de kinderalimentatie. Vervolgens dient de wijziging van de kinderalimentatie door middel van een verzoekschrift bij de rechter te worden ingediend. Wij helpen je graag bij in deze procedure. Onze contactgegevens vind je hier.