Alimentatie

En hoe zit dat met alimentatie bij een scheiding?

Een scheiding zet vaak je wereld even helemaal op zijn kop. Er zijn veel vragen, maar vaak ook zorgen. Want wat is bijvoorbeeld straks je financiële positie? Daarvoor komt alimentatie om hoek kijken. Het doel van alimentatie is om de financiële situatie van de kinderen en de (ex)-partner na de scheiding zoveel mogelijk hetzelfde te houden. En dat is niet altijd een gemakkelijk vast te stellen onderdeel van de scheiding. Het draait ten slotte om geld. Vooral de partneralimentatie is vaak een lastig onderwerp. Laat je daarom door ons bijstaan bij het vaststellen van de kinder- en/of partneralimentatie om het echtscheidingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Lees verder voor meer informatie en neem bij vragen contact met ons op

Soorten alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie:

  • kinderalimentatie
  • partneralimentatie

Het verschil tussen deze twee soorten zullen we hieronder voor je toelichten.

Wat houdt kinderalimentatie in?

Als je kinderen hebt en je gaat scheiden, ben je verplicht om kinderalimentatie te betalen. De ouder die niet de dagelijkse zorg voor het kind heeft is verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind. Deze ouder betaalt de kinderalimentatie per maand aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Meer informatie over kinderalimentatie vind je hier.

Wanneer moet ik partneralimentatie betalen?

Als je gaat scheiden kan een verplichting tot betaling van partneralimentatie aan de orde zijn. De partneralimentatie houdt in dat een financiële verplichting bestaat voor één van de partners, om elke maand financieel bij te dragen in het levensonderhoud van de andere partner. De financiële verplichting ontstaat als een van de partners na de scheiding onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.

Beide partners moeten na een scheiding dus in beginsel op dezelfde voet verder kunnen leven als voor de scheiding. Voor de berekening van partneralimentatie worden de inkomsten tijdens het huwelijk als uitgangspunt genomen. Er zal dus een berekening worden gemaakt voor de behoefte en de draagkracht. Er wordt een afweging gemaakt tussen de behoefte van de ene partner en de financiële situatie (draagkracht) van de andere partner. Meer informatie over partneralimentatie vind je hier.

Kan de alimentatie later nog gewijzigd worden?

De alimentatie wordt berekend op het moment dat je gaat scheiden. Daarna kunnen wijzigingen in omstandigheden invloed hebben op de draagkracht van de alimentatiebetaler. Dit kan een reden zijn om de alimentatie te wijzigen.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de alimentatiebetaler door financiële problemen niet meer in staat is om alimentatie te betalen. Het is dan mogelijk om de alimentatie stop te zetten ook wel nihilstelling alimentatie genoemd. Hiervoor moet aantoonbare wijzigingen in de omstandigheden zijn, zoals daling van de draagkracht door werkloosheid, schuldsanering of arbeidsongeschiktheid. Voor het stopzetten van de alimentatie, moet een verzoek bij de rechtbank worden ingediend. Je kunt niet op eigen initiatief besluiten niet meer te betalen.

Wij adviseren je om eerst samen in gesprek te gaan over de gewijzigde omstandigheden en het eventueel daardoor te wijzigen alimentatiebedrag. Mocht dit niet lukken, dan zal de wijziging met behulp van een advocaat moeten worden aangevraagd bij de rechter. In samenwerking met Smart Advocaten kunnen wij u ondersteunen met het indienen van het verzoek tot wijziging / nihilstelling alimentatie bij de rechtbank. Indien er sprake is van verwijtbaarheid, dan zal de rechter het verzoek tot wijziging van de alimentatie niet inwilligen. Uiteraard kunnen wij je ook, in samenwerking met Smart Advocaten, bijstaan als je het niet eens bent met het verzoek van je ex-partner tot wijziging / nihilstelling van de alimentatie.

Mijn partner betaalt de alimentatie niet? Wat nu?

Soms betaalt de ouder die verplicht is tot het betalen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie de alimentatie niet. Je kunt dan twee dingen doen:

  1. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Deze gaat dan de alimentatie innen bij je ex-partner. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op het loon of op (on)roerende zaken.
  2. Een deurwaarder inschakelen. Deze kan ook dezelfde beslagen leggen als het LBIO.

Wil je meer weten van zaken rondom alimentatie of heb je vragen? Heb je behoefte aan deskundige ondersteuning? Neem dan contact op met ons.