Disclaimer

Disclaimer

Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies h.o.d.n. echtscheiding-aanvragen.nl, hierna te noemen ‘echtscheiding-aanvragen’, wijst u er op dat de informatie op deze website van algemene aard is en is bedoeld om u een beeld te geven van onze diensten. De informatie is niet bedoeld als advies. De informatie is met de grootst mogelijke  zorgvuldig samengesteld. Niettemin garandeert echtscheiding-aanvragen niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten en onvolkomenheden.

Echtscheiding-aanvragen noch Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze website. Echtscheiding-aanvragen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt. Echtscheiding-aanvragen en Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies behouden zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Echtscheiding-aanvragen noch Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan.

Echtscheiding-aanvragen noch Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Alle in deze e-mail gepresenteerde beschouwingen of opinies zijn uitsluitend van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van Echtscheiding-aanvragen noch Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies. Echtscheiding-aanvragen is een handelsnaam van Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies welke is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 61356123.

This email message (including its attachments) is confidential and is intended solely for the addressee. Should you have received this message by mistake, please notify the sender and delete the message. It is prohibited to publish, reproduce or distribute this message without prior consent. Echtscheiding-aanvragen nor Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies cannot be held liable for any incorrectness, incompleteness or tardiness of information sent via email, nor for any damaged caused by this email and its content.

Echtscheiding-aanvragen nor Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies cannot guarantee that this email message is not intercepted or manipulated by third parties or by computer programs deployed for managing and routing electronic messages and transmitting viruses. All information in this email should be assumed to be a personal view and opinion of the author and does not necessarily represent the opinion of Echtscheiding-aanvragen nor Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies =. Echtscheiding-aanvragen is a trade name of Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies, registered at the Chamber of Commerce of Eindhoven, the Netherlands, under number 61356123.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze website te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan gebruik te maken van deze websites op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website zou kunnen aantasten.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internet websites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de echtscheiding-aanvragen noch Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies. De links naar deze websites zijn enkel en alleen opgenomen met het oog op de dienstverlening. Er is geen enkele relatie tussen echtscheiding-aanvragen en de opgenomen websites.

Echtscheiding-aanvragen noch Van Gestel – Cuijpers Juridisch Advies is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.